Projekt Unijny

Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii opracowanej w ramach przeprowadzonych prac B+R oraz uruchomieniu jej dzięki implementacji zakupionych środków trwałych i przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych. Celem projektu jest wdrożenie ww. innowacji technologicznej, tj. nowego procesu produkcji palet i innych opakowań drewnianych celem ograniczenia zużycia materiałów i produkcji odpadów oraz wprowadzenie nowego procesu produkcyjnego, nieistniejącego dotychczas na wskazanym poziomie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, co znacząco poprawi jego pozycję konkurencyjną, pozwoli bowiem wprowadzić do oferty produkty o znacznie wyższej jakości niż oferowane dotychczas i wzmocnić pozycję na rynku dotychczasowych wyrobów. Dzięki wdrożeniu innowacji technologicznej w ramach projektu w oparciu o zakup rzeczowych aktywów trwałych Wnioskodawca osiągnie rezultat w postaci stworzenia nowoczesnej linii produkcyjnej wyposażonej w sprzęty innowacyjne w skali co najmniej regionu, dostępne na rynku od mniej niż 3 lat, wprowadzające innowacyjny na skalę przedsiębiorstwa proces produkcyjny umożliwiający podział i sortowanie wykorzystywanych w produkcji materiałów (drewna) w zależności od planowanego do produkcji wyrobu, co dodatkowo znacznie podniesie efektywność i oszczędność procesów, dzięki ograniczeniu wykorzystania odpadów poprodukcyjnych. Inwestycja pozwoli również dokonać pewnych zmian w zakładzie Wnioskodawcy, celem przystosowania do nowego procesu produkcyjnego poprzez wykonanie robót remontowo-budowlanych, takich jak stworzenie placu manewrowego czy budowę hali i wiaty. Realizacja projektu szczególnie przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Grabex sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie.

Wartość projektu: 25 000 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 8 750 000,00 PLN

Pomoc

Dostawca
Dostawca
Dostawca
Dostawca