O firmie

Grabex Sp. z o.o. to firma si?gaj?ca swoimi korzeniami lat 80-tych, co samoistnie ?wiadczy o naszym do?wiadczeniu w bran?y. Gwarantujemy Pa?stwu wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug oraz profesjonaln? i szybk? realizacj? ka?dego zamwienia. To klient jest naszym pracodawc?, wi?c przyk?adamy szczegln? uwag?, ?eby by? usatysfakcjonowany wsp?prac? z nami.

?wiadczymy profesjonalne us?ugi w zakresie:
  • produkcja palet EPAL

  • produkcja palet nietypowych

  • transport krajowy i mi?dzynarodowy
GRABEX PALETY